Rekrutteringsgruppe 2023/24

Nordmarka Rideskole starter høsten 2023 opp en rekrutteringsgruppe for elever som har lyst til å lære mer om hest og ridning, ta rideknappen og forberede seg på opptak til satsningsgruppa.

Om rekrutteringsgruppa
Dette er en ordning for elever i rideskolen som har lyst til å investere tid og innsats på å lære mer om hester og ridning, og strekke seg mot opptak til satsningsgruppa. Vi har begrenset antall plasser. Ved stor pågang vil instruktørene ta beslutning om hvem som får plass i år.

Krav til deltakerne

 • Deltakerne må kunne ri alle tre gangarter og kjenne rideveier på banen
 • Deltakerne forplikter seg til å følge opplegget gjennom et helt år.
 • Rekruttene får ansvar for hver sin hest på samlingene
 • Det er oppmøteplikt, ved fravær grunnet sykdom må det fremvises sykemelding. Fravær mer enn 2 ganger i et semester uten sykemelding, kan føre til at deltakerne mister plassen.
 • Ved fravær må deltageren avtale med en annen rekrutt slik at hesten blir ivaretatt
 • Rekruttene må kunne stille som hestepassere, banemannskap, hindervakter, osv.. til på stevner/pay and jumps/pay and rides og f. eks. terrengrittkurs
 • Deltakerne må følge programmet og levere evt hjemmelekser i tide

Gjennomføring og tidspunkt for samlinger
Rekruttgruppa har samling fredager kl. 17.30-19.30, annenhver uke i partallsuker

Datoer høsten 2023

 • 22. sep - Veronica
 • 6. oktober - Veronica
 • 20. oktober - Veronica
 • 3. november - Veronica
 • 17. november - Veronica
 • 1. desember - Veronica
 • 15. desember - Veronica

Målsetning for deltakerne i rekrutteringsgruppa 2023/24

 • Ta rideknappen 1-5
 • Ta Grønt kort
 • Delta på opptaksprøve til Satsningsgruppa for høsten 2024

Innhold

I tidsrommet for rekrutteringsgruppen har deltakeren ansvaret for stallarbeid og trivselen til sin hest. Deltakeren skal også følge teoriundervisningen og bidra til å holde orden i stallen. Det som skal gjøres hver gang inkluderer:

 • møkke boksen, evt flise boksen
 • fylle vann ute og vaske vannkar inne
 • ta høvene og se over sin hest, selv om det ikke er ridning på samlingen
 • pusse og klargjøre hesten når det er ridning
 • henge på plass utstyr som brukes
 • rydde og møkke ridebanen etter bruk
 • koste stallgangen, kaste søppel, ta med alle eiendeler hjem

Utgifter

Deltagelse i rekrutteringsgruppen koster 500,- per semester, dette dekker rideknappen 1-5 og Grønt kort. Kursmateriell kommer i tillegg.

Kursmateriell
info/linker kommer

Undervisning og ridning

Veronica har ansvaret for rekrutteringsgruppa, teori og praktisk undervisning. Valg av hest gjøres i samråd med din instruktør og Veronica.

Det kan være det blir fokus på å instruere hverandre, filme hverandre og se på dette for å lære og utvikle seg enda mer. Det kan være det blir oppgaver/hjemmelekser mellom samlingene. Det kan hende at deltakerne får være med på aktiviteter utenom samlinger.

Elevene skal bruke det utstyret som henger fremme under håndtering/ridning, og skal ikke endre eller bytte utstyr på hest (sal, sjabrak, tøyler, bitt, kjetting på leietau mm) uten at dette er avklart med instruktøren. Det er kun den som har fått tildelt en hest som skal ri den i rekrutteringsgruppa.

Snakk med din instruktør om å bli rekrutt

Søknadsfrist: 17. september: sendes til post@nordmarkarideskole.no