PRISER

Rideskolen vår 2024 (pris per time)
Fra høstsemesteret 2024 blir det en prisendring

 • Ord. pris: kr 420,- / Høst 2024: kr 470,-
 • LEK-medlemmer (Langlielva Rideklubb): kr 400,- /Høst 2024: kr 450,-
 • Familie (foreldre/barn/søsken): kr 410,- /Høst 2024: kr 460,-
 • Drop in på ledige timer i rideskolen (gjelder ikke sprang): kr 430,-
 • Fredagssprang: kr 450,-
 • Knøttekurs: kr 320,-

Rabatter kombineres ikke. Det er bindende påmelding gjennom hele semesteret. 
Elever som deltar ukentlig på semesterkurs i Nordmarka Rideskole oppfordres til å bli medlem i Langlielva Rideklubb (LEK). Eleven/foresatte må melde inn eleven, dette skjer ikke automatisk ved påmelding til ridekurs.

 BETALINGSLØSNINGER

Faktura
 • Vi tilbyr enkel fakturering med KID (tilgjengelig: e-faktura og direktebetaling via vipps). Faktura sendes med e-post/e-faktura via StyreWeb
 • Elev/foresatte må sørge for at vi alltid har en oppdatert e-postadresse for fakturautsendelse.
 • Klubbpris gis kun til elev som har et gyldig medlemskap i det aktuelle året.
 • Vi tilbyr delbetaling, dette må elev/foresatte be om.
 • Delbetaling faktureres 2 ganger per semester  
 • Det følger et gebyr med fakturaen

VIPPS
#10905 Nordmarka Rideskole

Påmeldingssystemer
Vi benytter LetsReg (tidl. Deltager) for å håndtere påmeldinger til enkelte aktiviteter.
Det påløper et påmeldingsgebyr ved betaling. Gebyret er inkludert i totalprisen ved betaling.