PRISER

Rideskolen høst 2023/vår 2024 (pris per time)

 • Ord. pris: kr 420,-
 • LEK-medlemmer (Langlielva Rideklubb): kr 400,-
 • Familie (foreldre/barn/søsken): kr 410,-
 • Elever som deltar på flere semesterkurs: kr 410,- på kurs nr 2.

Rabatter kombineres ikke. Det er bindende påmelding gjennom hele semesteret.
Elever som deltar ukentlig på semesterkurs i Nordmarka Rideskole oppfordres til å bli medlem i Langlielva Rideklubb (LEK). Eleven/foresatte må melde inn eleven, dette skjer ikke automatisk ved påmelding til ridekurs.

 • Drop in på ledige timer: kr 430,-

Andre kurs

 • Knøttekurs: kr 6400,-
 • Sprang 1 og 2: Ord. pris 6300,-/ LEK-medlem: 5880,-

Rideleir/sommerskole 2022/23

 • Dagrideleir: kr 4400,-/1000,- per dag
 • Sommerskole for voksne, 2 dager: 2100,- / 1100 per dag

 BETALINGSLØSNINGER

Faktura
 • Vi tilbyr enkel fakturering med KID (tilgjengelig: e-faktura og direktebetaling via vipps). Faktura sendes med e-post/e-faktura via StyreWeb
 • Elev/foresatte må sørge for at vi alltid har en oppdatert e-postadresse.
 • For å få klubbpris, må elev/foresatte vise gyldig 2023-medlemskort/bekreftelse på søknad om medlemsskap.
 • Vi tilbyr delbetaling, dette må elev/foresatte be om.
 • Delbetaling faktureres 3 ganger per semester (ved oppstart, 4. sep, 6. nov) 
 • Det følger et gebyr med fakturaen

VIPPS
#10905 Nordmarka Rideskole

Påmeldingssystemer
Vi benytter Deltager for å håndtere påmeldinger til enkelte aktiviteter.
Det påløper et påmeldingsgebyr ved betaling. Gebyret er inkludert i totalprisen ved betaling.