Nordmarka Rideskole - samspill med hest

Nordmarka Rideskole er en liten rideskole i hjertet av Nordmarka, med et lite og personlig miljø. Vi hjelper hverandre og samarbeider mot et felles mål.

Vår filosofi er å la ryttersport være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk, sosial eller kulturell bakgrunn og fysiske eller psykiske utfordringer.

Vi ønsker å lære barn og voksne å ta vare på hesten på best mulig måte, både ved ridning som er gunstig for hestens fysiske utvikling og helse, men også ved alle aspekter av hesteholdet; håndtering, fôring, utstyr, hestenes sosiale krav, atferd - kort sagt hestens totale velferd.

Vi ønsker å være en møteplass og sosial arena, hvor barn, unge og voksne får anledning til å arbeide med hesten; ikke bare som rytter, men også hjelpe til å fôre, møkke, stelle og på andre måter ta vare på den hesten de får tildelt, samt lære om dyrehelse og dyrevelferd.