Praktisk om gjennomføring av ridetimene i rideskolen

 • Innhold på timen: Ridelærer har ansvaret for innholdet på timen, og hvert kurs vil inneholde teoritimer i løpet av semesteret. Teori er en viktig del av undervisningen. Dette er for at eleven skal få kunnskap om hesten og om generelt hestehold og bedre forståelse av hesten som levende vesen.
 • Varighet: Ridetimen varer i 60 minutter. Dette inkluderer 15 minutter til stell av hesten, på-/avsaling, oppstilling, etterstramming av gjord, justering av stigbøyler og påstigning. Ridetimen inkluderer oppvarming og nedskritting.  
 • Oppmøte: Vi forventer at elevene møter opp tidsnok til ridetimen starter for å få mest mulig ut av ridetimen sin.
 • Forsentkomming: Elever som kommer mer enn 15 min for sent, kan ikke forvente å få delta på ridetimen. Da vil ikke instruktøren kunne hjelpe eleven, det forstyrrer de andre elevene på timen, og det er uheldig at eleven blir hengende etter i øvelsene på timen fordi hesten og rytteren trenger tid til å varme opp. Det er også viktig at hesten ikke blir utsatt for øvelser den ikke er varmet opp for. God oppvarming av hesten er viktig for å forebygge skader.
 • Fraværsmelding: Gi beskjed om fravær så tidlig som mulig. Enten direkte til din instruktør, eller til rideskolen på e-post.
 • Oppmøtested: Ved tavlen, der fordeler instruktøren hestene. Vis hensyn til elever på timen før/etter din.
 • Sprang: I rideskoletimene hopper vi maks 60 cm. Dette er av hensyn til hestene våre. Å hoppe er ekstra belastende for hestene. For at de skal holde seg friske og gode i kroppen, så er vi opptatt av at de får variert trening. Vi tilbyr sprangkurs for de som ønsker å hoppe høyere.

Før ridetimen

 • Møt i god tid
 • Instruktøren fordeler hester, det skrives på tavla
 • Instruktøren informerer om dagens time
 • Du klargjør hesten om den står i boksen, hesten skal være oppbundet (ta høver, børste, ta på salen, ta på hodelaget sist)
 • Du leier hesten ut til timen begynner, eller overtar hesten fra eleven på timen før
 • Ros hesten masse

Etter ridetimen

 • Ros hesten masse
 • Du overlater hesten til neste elev, eller leier hesten tilbake til boksen
 • I boksen tar du av hodelaget (først) og salen
 • Ta høver og børst over hesten, hesten skal da være oppbundet
 • Godbiter (epler/gulrøtter) gis i krybben, spør instruktøren om det er greit før du gir
 • Hestens utstyr henges tilbake på plass, bitt skal alltid skylles etter bruk
 • Hjelp til med å møkke ridebanen og rydde vekk utstyr som ikke skal brukes på neste time
 • Kost stallgangen 
 • Sjekk at grime og leietau henger på boksdøren

Hva slags utstyr trenger du til ridetimen? 

 • Ridehjelm - Det er påbudt å ri med hjelm, og alle som rir hos oss skal bruke godkjent ridehjelm. Kan lånes av rideskolen.
 • Sikkerhetsvest - Vi ønsker at barn under 14 år bruker sikkerhetsvest. Vi anbefaler sikkerhetsvest for dem over 14 år. Sikkerhetsvest er påbudt under sprangtrening/feltritt for barn og unge + anbefalt for voksne. Kan lånes av rideskolen.
 • Ridehansker - Ridehansker anbefales for å redusere sår og blemmer under ridning og håndtering av hest.
 • Fottøy - Sko/støvler skal ha en hæl (ikke for høy), og de må ikke ha skolisser som kan henge seg fast.
 • Bukser - Ridebukser eller andre bukser med god bevegelighet, som ikke har innvendige sømmer/glidelåser/e.l. som kan gi gnagsår

Forøvrig, klær etter været ettersom vi har utendørs undervisning hele året.