Generelt for alle elever og deltagere

 • Når du deltar på et tilbud hos Nordmarka Rideskole forplikter du deg til å følge våre vilkår og stallregler, brudd på disse kan føre til bortvisning.
 • All ferdsel i og rundt Nordmarka Rideskole og på Elveli Hestesportsenter sitt område, skjer på eget ansvar.
 • Nordmarka Rideskole kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker med unntak av grov uforstand fra Nordmarka Rideskole sin side.
 • Elever og deltagere må skaffe egen forsikring mot skader og ulykker (barn under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund dersom de melder seg inn i Langlielva Rideklubb).
 • Alle som rir på nybegynner barnepartier må stille med egen leier, som holder/leier hesten på timen. Instruktøren avgjør når barnet ikke behøver leier.
 • Ettersom vi har flest ponnier og mellomstore hester, har vi en øvre vektgrense på 90 kg, 70 kg på ridefysioterapi (totalvekt ved behov for bakrytter).

Deltagelse rideskole

Man regnes som endelig påmeldt til ridekurs hvis én eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

 • Plassen er bekreftet via e-post/telefon/sms
 • Eleven har møtt opp til time
 • Kurset er betalt

Dersom kurset ikke er betalt før kursoppstart, eller eleven ikke møter til første time og ikke gir beskjed om fravær, vil eleven miste plassen.

Deltagelse på privattimer, workshops, rideleir, andre tilbud

Man regnes som påmeldt til en aktivitet hvis én eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

 • Plassen er bekreftet via e-post/telefon/sms
 • Deltager har møtt opp til aktiviteten
 • Aktiviteten er betalt

Dersom aktiviteten ikke er betalt før oppstart, vil deltager miste plassen.

Refusjon

 • Vi har bindende påmelding.
 • Når ridekurset er betalt, gir vi ikke refusjon av kursavgiften om eleven avbryter kurset underveis, uansett årsak.
 • Blir du forhindret fra å delta på privattime, workshop, rideleir eller andre aktiviteter, (uansett årsak), forsøker vi å finne en erstatter for din kursplass dersom vi har venteliste. Dersom dette ikke er mulig må kursplassen betales i sin helhet. Vi gir ikke refusjon med mindre vi får fyllt plassen. Ombooking kan gjøres dersom det er ledig plass på passende aktivitet.

Ansvar

 • Elever og deltagere er ikke ansvarlig for eventuelle skader på hest og utstyr, utenom hvis de viser grov uforstand og/eller overlegg.
 • Hvis Nordmarka Rideskole må avlyse en eller flere time(r), kurs/aktiviteter grunnet omstendigheter rideskolen ikke kunne forutsett (force majeure, som eksempel brann, innbrudd, naturkatastrofer, helsekatatrofer, pandemi, mm), vil ikke kurset bli erstattet eller kursavgift refundert.
 • Dersom en instruktør blir syk, skadet eller er forhindret fra å komme til undervisning, vil Nordmarka Rideskole forsøke å skaffe vikar. Dersom det ikke lar seg gjøre, skal elevene få beskjed om deres time blir avlyst. Dessverre har vi ikke mulighet til å tilby å erstatte tapte timer i rideskolen av dyrevelferdsmessige årsaker. Hestene har en arbeidsuke, individuelle treningsplaner og skal ha en fridag i uken, og dette er vi nøye på å overholde slik at hestene ikke blir skadet eller går lei. 

Fravær/ Ta igjen timer i rideskolen

 • Hvis elever er forhindret fra å møte til ridetimen, må dette meldes fra til ridelærer eller på tlf/e-post til rideskolen så tidlig som mulig.
 • Det er dessverre ikke mulig å ta igjen timer i rideskolen, uansett årsak for fraværet.

Prøvetime

 • Ved ønske om å fortsette på kurset etter en prøvetime, må det gis skriftlig beskjed innen 24 timer
 • Førstegangsdeltager som ikke fortsetter etter avtalt prøvetime, betaler drop in-pris for timen.
 • Rytter som ikke gir beskjed innen 24 timer om at de vil fortsette, mister plasstilbudet og faller ut av venteliste.

Langlielva Rideklubb

Medlemskap i LEK gir klubbpris på 1 semesterkurs og ulike aktiviteter i rideskolen, samt klubbens aktiviteter. Les mer om klubben her.

Elever som følger et semesterkurs i Nordmarka Rideskole må selv (evt foresatte) melde seg inn i Langlielva Rideklubb (LEK) (tidligere Elveli Kjøre- og Rideklubb). Dette skjer ikke automatisk ved påmelding til ridekurset.

For medlemskap:
Meld deg inn via idrettens nettside: https://lek.idrettenonline.no/

Spørsmål til Langlielva Rideklubb kan sendes til post@langlielvarideklubb