Generelt for alle elever og deltagere

 • Når du deltar på et tilbud hos Nordmarka Rideskole forplikter du deg til å følge våre vilkår og stallregler, brudd på disse kan føre til bortvisning.
 • All ferdsel i og rundt Nordmarka Rideskole og på Elveli Hestesportsenter sitt område, skjer på eget ansvar.
 • Nordmarka Rideskole kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker med unntak av grov uforstand fra Nordmarka Rideskole sin side.
 • Elever og deltagere må skaffe egen forsikring mot skader og ulykker (barn under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund dersom de melder seg inn i Langlielva Rideklubb).
 • Alle som rir på nybegynner barnepartier må stille med egen leier, som holder/leier hesten på timen. Instruktøren avgjør når barnet ikke behøver leier.
 • Ettersom vi har flest ponnier og mellomstore hester, har vi en øvre vektgrense på 90 kg, 70 kg på ridefysioterapi (totalvekt ved behov for bakrytter).

Påmelding rideskole

Man regnes som påmeldt til ridekurs hvis én eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

 • Plassen er bekreftet skriftlig
 • Eleven har møtt opp til time
 • Kurset er betalt

Påmelding privattimer, workshops, rideleir, andre aktiviteter

Man regnes som påmeldt til en aktivitet hvis én eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

 • Plassen er bekreftet skriftlig
 • Deltager har møtt til aktiviteten
 • Aktiviteten er betalt

Refusjon

 • Vi har bindende påmelding.
 • Når ridekurset (rideskolen) er betalt, gir vi ikke refusjon av kursavgiften om eleven avbryter kurset underveis, uansett årsak.
 • Blir du forhindret fra å delta på helgekurs, privattime, rideleir eller andre aktiviteter, må avbooking gjøres skriftlig innen 2 dager etter påmelding (egen frist for rideleir). Dersom det ikke er mulig å fylle plassen din, må aktiviteten betales i sin helhet. Vi gir ikke refusjon med mindre vi får fyllt plassen innen rimelig tid etter meldt avbooking. Ved refusjon trekkes et depositum.

Ansvar

 • Elever og deltagere er ikke ansvarlig for eventuelle skader på hest og utstyr, utenom hvis de viser grov uforstand og/eller overlegg.
 • Hvis Nordmarka Rideskole må avlyse en eller flere time(r), kurs/aktiviteter grunnet omstendigheter rideskolen ikke kunne forutsett (force majeure, som brann, innbrudd, naturkatastrofer, helsekatatrofer, pandemi, mm), vil ikke kurset bli erstattet eller kursavgift refundert.
 • Dersom en instruktør blir syk, skadet eller er forhindret fra å komme til undervisning, vil Nordmarka Rideskole forsøke å skaffe vikar. Dersom det ikke lar seg gjøre, skal elevene få beskjed om deres time blir avlyst.

Fravær

 • Elever har ikke rett til å få igjen timer ved fravær 
 • Ved fravær er det viktig at rideskolen får bekskjed så tidlig som mulig, av hensyn til planlegging og gjennomføring av ridetimene

Prøvetime

 • Ved ønske om å fortsette på kurset etter en prøvetime, må det gis skriftlig beskjed innen 24 timer
 • Førstegangsdeltager som ikke fortsetter etter avtalt prøvetime, betaler drop in-pris for timen.
 • Rytter som ikke gir beskjed innen 24 timer, risikerer å mister plasstilbudet og faller ut av venteliste.

Langlielva Rideklubb

Medlemskap i LEK gir klubbpris på 1 semesterkurs og ulike aktiviteter i rideskolen, samt klubbens aktiviteter. Les mer om klubben her.

Elever som følger et semesterkurs i Nordmarka Rideskole må selv (evt foresatte) melde seg inn i Langlielva Rideklubb (LEK) (tidligere Elveli Kjøre- og Rideklubb). Dette skjer ikke automatisk ved påmelding til ridekurset.

For medlemskap:

Meld deg inn via idrettens nettside: https://lek.idrettenonline.no/

Spørsmål til Langlielva Rideklubb kan sendes til post@langlielvarideklubb