Terapiridning høsten 2023 - info kommer

Hva er ridefysioterapi?
Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien der fysioterapeuten bruker hestens bevegelser som grunnlag i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for å trene opp balanse, styrke muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak kan ridefysioterapi være suverent. Dette er viktig i sansemotorisk trening. Det stimulerer konsentrasjonsevnen og sosial tilpasning.
(Kilde: Norsk Fysioterapeutforbund)

Terapiridningen vil foregå utendørs, på en ridebane eller på de fine veien i naturen rundt stallen.

Datoer: Info kommer.   
Tidspunkt: gruppe 1 kl. 9.30-10.15, gruppe 2 kl. 10.15-11.00
Antall plasser
: 2-4 plasser per gruppe (økten varer i 45 minutter)
Pris per gang: Egenandel til Nordmarka Rideskole utgjør kr 260,-/ kr 300,- ved behov for bakrytter/leier. VIPPS #10905 Nordmarka Rideskole.

Instruktører: Sarah Otnes Moussaid (sertifisert ridefysioterapeut)  Tilbudet er støttet av Helfo.
Assistenter: Rideskolen stiller med assistenter, dette inngår i egenandelen
Hester: Rideskolen stiller med hester, dette inngår i egenandelen
 
For påmelding: Send e-post til post@nordmarkarideskole.no

Påmeldingen må inneholde:

  • Navn, alder, høyde, vekt på deltager
  • kontaktinfo til foresatte/deltager (e-post og telefonnummer)
  • Vennligst ikke send sensitive opplysninger på e-post til rideskolen

Hva skjer med påmeldingen?

Den videresendes til ridefysioterapeut, Sarah Otnes Moussaid. Hun tar kontakt for å avklare om det er plass. Personopplysninger skal kun sendes til ridefysioterapeuten (eks diagnose, symptomer, behandling, osv). Disse opplysningen vil ridefysioterapeuten be om for at aktiviteten skal bli dekket av Helfo. Spørsmål om innhold på timen, avklaring om behov for bakrytter, rytterens behov, reiseutgifter, mm kan tas med ridefysioterapeuten.

Betaling til Nordmarka Rideskole
Betaling av rideskolens egenandel (kr 260/kr 300) gjøres via VIPPS til Nordmarka Rideskole på #10905. Alternativ betaling som faktura og bankoverføring må avtales i forkant av oppstart.
Betaling skal være utført 48 timer før oppsatt time.  

Kansellering/ombooking

Avbestilling må informeres om til ridefysioterapeuten, senest 24 timer før timen. Ved avbestilling etter dette må timen betales i sin helhet.
Ved ombooking må dette gjøres senest 48 timer før oppsatt time.

Oppmøte

I stallen til Nordmarka Rideskole.

Antrekk/utstyr
Ridningen foregår alltid utendørs, så antrekket må tilpasses været, både for rytter og ledsagere.

Rytteren må ha på klær det går an å bevege seg i og som tåler å bli skitne, sko/støvler med lav hæl.
Det er lurt med en tynn lue/buff som kan passe under en ridehjelm, gode vanter eller votter, hals, ullsåler i sko/støvler, varme sokker.

Vind- og vanntett jakke og bukse er kjekt, varmere lag om vinteren. En ekstra genser i sekken.

Hjelm kan lånes.

Reiseutgifter

Du kan søke Helfo om å få bidrag til reiseutgifter til ridefysioterapi. Evt. spørsmål om dette tas med ridefysioterapeuten. Dette kan ikke Nordmarka Rideskole bistå med direkte. Henvendelser videreformidles til ridefysioterapeuten.

Annet

  • Når du deltar på et tilbud hos Nordmarka Rideskole forplikter du deg til å følge våre vilkår og stallregler, brudd på disse kan føre til bortvisning.
  • All ferdsel i og rundt stallen og på Elveli Hestesportsenter sitt område samt deltagelse, skjer på eget ansvar.
  • Nordmarka Rideskole kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker med unntak av grov uforstand fra Nordmarka Rideskole sin side.
  • Vi anbefaler alle kunder og ryttere om å ha egen forsikring mot skader og ulykker (barn under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund dersom de melder seg inn i Langlielva Rideklubb).
  • På terapiridningen har vi en maks vektgrense på 70 kg (samlet vekt for rytter og bakrytter).

Se for øvrig våre vilkår og våre stallregler.

Det er dessverre ikke toalett tilrettelagt for rullestol på området.