Oslo kommunes viktige støtte til rideskoler

Oslo kommunes viktige støtte til rideskoler

Publisert av Marianne Beck Heien den 30.01.24.

I 2023 mottok rideskolen driftstilskudd fra kommunen. Dette er et tilskudd som kan brukes til blant annet innkjøp av flis, maskiner og utstyr, samt vedlikehold av bygninger og uteareal.

For alle som driver rideskole er det ikke ukjent at driftskostnadene kan være høye, at det er store kostnader for at driften skal gli smidig, og samtidig er det mye vedlikeholdsarbeid på et anlegg som brukes flittig av hester og mennesker. Da er det svært kjærkomment at kommunen har en tilskuddsordning, som hjelper til for å dekke noen av disse kostnadene.

"Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for en forutsigbar og stabil drift av rideanleggene i Oslo, der hestenes naturlige behov er prioritert. Ordningen skal bidra til et allsidig og viktig aktivitetstilbud til byens innbyggere, og da særlig for barn og unge", skriver kommunen på sine nettsider. Les mer om tilskuddet her https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/driftstilskudd-til-rideanlegg/.