Magi i luften når man har (bakke)kontakt med heste

Magi i luften når man har (bakke)kontakt med heste

Publisert av Margaret Eide Hillestad den 23.02.21.
 

Hesten er en kløpper til å lese kroppsspråk. Den forstår veldig fort om du er rolig, redd eller om du er energisk og vil at noe skal skje. Den som har møtt en hest har nok tenkt på hvordan snakke med dette store dyret. Hesten er stor, muskuløs og i aller høyeste grad levende. De fleste hester er nysgjerrige, og vil «snakke med» den som står ved gjerdet til paddocken, døra til boksen eller inne hos hesten. Hesten bruker ikke et verbalt språk, så for oss mennesker kan det være vanskelig å forstå hva hesten vil når den kommer mot deg, eller snur rompa til deg.

Forstå hesten og la hesten forstå deg

Hesten er et fluktdyr. Det betyr at den helst vil løpe vekk fra det som er skremmende og farlig. Hesten er også et flokkdyr. Det betyr at flokken er familien, den som er tryggheten mot å bli angrepet av rovdyr. Derfor følger hesten oppmerksomt med på hva de andre i flokken gjør. Hvis en hest blir skremt følger de andre etter, eller når en hest stopper for at faren er over gjør de andre det samme.

Kommunikasjon bygger på tillit, og tillit skaper man gjennom å være sammen og vise at man kan stole på hverandre. Kroppsspråket betyr mer enn det verbale språket i møte med andre mennesker, og spesielt mye i møte med hesten. I løpet av en halvtimes samtale sender vi ut mer enn 800 signaler fra kroppen (https://lederne.no/2019/12/10/kroppssprak-slik-kan-du-bruke-kroppsspraket/). God kroppskontroll og bevissthet rundt hvordan vi bruker kroppen vår er nyttig når man skal samhandle med andre mennesker. Det er minst like viktig når man skal samhandle med hesten. Den leser deg som en åpen bok og tolker hva du gjøre med kroppen din og hvordan du bruker stemmen. Det er ikke ordene i seg selv som betyr noe, men toneleie, stemmeleie og om du går opp eller ned på slutten av ordet som forteller hesten hva du sier og hva du vil.

For å bli en god rytter må man kjenne og forstå hesten, og hesten må forstå deg. Den beste måten å bli kjent med hverandre på er gjennom arbeid fra bakken. Bare det å bestemme seg for at hesten skal stå stille til du sier den kan gå, er en bevisstgjøringsøvelse både for hest og menneske. Forstår hesten hva du mener, og respekterer den meningen din?

Signaliserer du det du tror?

Helgen 26.-27. september holdt Nordmarka Rideskole seminar i bakkearbeid, og det lærte meg noen teknikker for nettopp å få hesten til å vente på nye beskjeder fra meg. F. eks. å stå rolig til jeg gir en annen beskjed. Årsaken til at jeg ikke får en følsom hest til å stå stille, er at jeg med kroppen min forteller den at den skal bevege seg. Jeg sender ut en hel mengde energi uten selv å være bevisst på det.

Etter noen øvelser fant jeg ut av at når jeg viser meg som en person med lav energiutstråling, stod hesten stille. I det øyeblikket jeg la mer energi i bevegelsene mine, fikk jeg umiddelbar respons og hesten begynte å bevege seg.


På bildet viser jeg med kroppen min at vi skal stå rolig. Ørene til Eike følger med og har forstått hva jeg vil. Bildet viser en litt overtydelig avslappet kroppsholdning fra min side, men når både Eike og jeg skal lære hverandre å kjenne må vi opptre tydelig. Bildet viser at Eike har oppmerksomheten sin på meg. Ørene hennes viser det med all tydelighet.

Mitt første møte med Eike på workshopen, var at jeg trakk inn pusten, rettet ryggen og tok skuldrene bakover. En slik positur fortalte hesten; obs, obs, nå skjer det noe. Eike beveget seg fra meg. Da var gode råd dyre. Hva kan jeg gjøre annerledes slik at jeg oppnår det jeg vil, nemlig at Eike skal stå stille når jeg beveger meg mot henne og rundt henne?

Ved å observere hvordan hestene opptrer rundt hverandre, kan vi se at det fungerer bedre å trekke pusten rolig ned i magen, slappe av i skuldrene og ryggen. Da jeg gjorde det, fikk jeg den responsen jeg ønsket. Eike forstod at jeg ikke forventet noe av henne, jeg ville bare stå ved siden av henne uten at hun behøvde gå sin vei. Jeg truet ikke med å ta fra henne høyet, noe jeg hadde vist at jeg ville gjøre da jeg rette meg opp, tok skuldrene tilbake og la mye energi inn i kroppen min.


På dette bildet viser jeg med all tydelighet at jeg vil at Eike skal flytte forparten vekk fra meg. Jeg har lagt mye energi i bevegelsene, og bruker hendene mine til å vise henne både hvilken vei jeg vil hun skal flytte seg, og hvilken del av hennes kropp hun skal flytte på. Etter hvert som vi forstod hverandre behøvde jeg bare peke med en finger mot øyet hennes for at hun skulle flytte forparten vekk fra meg.


Bli en trygg leder

Når du står overfor en hest er det viktig å vite hva man vil, og hvordan man bruker kroppen for å uttrykke det man vil. Hesten gir umiddelbar respons på det den tror du vil, slik at når du får en annen respons enn den du hadde forventet deg, må du tenke på nytt og analysere hva du gjorde som ga den responsen fra hesten som du faktisk fikk.


Hvis hesten blir skremt, og du blir redd fordi hesten blir redd, vil situasjonen fort komme ut av kontroll. For hesten er det viktig at du bevarer roen og dermed signaliserer at faren er over, eller at det ikke er noe å være redd for. Da er det lettere å gjenvinne kontrollen og oppnå det man vil, nemlig å ha en hyggelig opplevelse sammen med hesten.

Pusten er veldig viktig virkemiddel for å bevare roen. Selv har jeg kjent på det ved flere anledninger når jeg har holdt foredrag for store forsamlinger. Det å bruke ett minutt før jeg entrer talerstolen til å lukke øynene, kjenne at jeg senker skuldrene og puster med magen, gjør at det å bruke talerstolen blir mindre skremmende og blir en bedre opplevelser for dem som sitter i salen. Samme teknikk går å bruke sammen med hesten. Ta deg tid til å senke skuldrene, trekke pusten ned i magen og slappe av. Det gir tydelig signal til hesten at det er ingen farer på ferde.

Vidar Hansen sier i et intervju i lederen.no:

«For å framstå som en sterk leder må du vise at du tåler at det blåser på toppen og at du er mentalt sterk. Altså at ingenting kan vippe deg av pinnen, og du klarer å stå oppreist og holde hodet kaldt uansett hvilken situasjon du er i.»

Slik er det viktig å framstå for hesten også. At du lytter til den, at du er genuint opptatt av hestens ve og vel og at du klarer å stå oppreist og holde hodet kaldt uansett hvilken situasjon du er i. Det hender hest og rytter blir skremt, men det er bare en av dere som kan bli redd og det er aldri du.